Realizacja projektu Polskie Mosty Technologiczne

Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Tabit Sp. z o.o. realizuje projekt Polskie Mosty Technologiczne, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Powrót