Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP
P.P.H. Tabit Sp. z o.o., producent makaronów Bartolini, realizuje projekt pt. ,,Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy TABIT Sp. z o.o. poprzez zakup usług badawczych w celu opracowania nowej linii produktowej wraz z procesem wytwarzania”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Celem projektu jest uzyskanie w wyniku zakupu usługi badawczej receptury nowego produktu w postaci prozdrowotnego makaronu oraz technologii jego wytwarzania.
Planowane efekty: Wdrożenie nowych produktów w postaci prozdrowotnych

makaronów oraz technologii ich wytwarzania, objęcie ochroną patentową nowych produktów oraz wzorów przemysłowych ich opakowań. Wartość projektu: 184 758,30 PLN Wartość dofinansowania z UE: 120 168,00 PLN.

Powrót